Hakkımızda

Düş’ün Psikoloji olarak “Biz” eğitime dair konulara ilişkin araştırmalar yapan ve bunları toplumun faydasına sunan bir grup “İnsanız”.

Düş’ün Eğitim, Kültür ve Sanat Dergisi olarak “Biz” eğitime dair güncel ve faydalı konulara ilişkin araştırmalar yapan ve bunları toplumun faydasına sunan bir grup “İnsanız”. Bizler insana ve insanlığa değer katma amacıyla yola çıktığımız günden bu zaman kadar pek çok farklı konuyu ele alarak kıymetli okuyucularımızın takdirine sunduk ve sunmaya devam etmekteyiz. Tüm çalışmalarımızda mükemmel bir varlık olan insanı merkeze almakta ve çalışmalarımızı bu yaklaşım ile şekillendirmekteyiz.

Çalışmalarımızın merkezinde yer alan insanı diğer canlılardan üstün ve önemli kılan ayırt edici özellikler bulunmaktadır. Türk Dil Kurum’u insanı “Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı” olarak tanımlamaktadır. Tanımda yer alan düşünme, konuşma, kavrama, değiştirme ve biçimlendirme gibi insana dair ayırt edici özellikler insanın akıl sahibi bir varlık olduğu anlamına gelmektedir. Öte yandan bu yeteneklere sahip olabilmenin bir gelişim süreci geçirmeyi gerektirdiğini ve bunun da kurum olarak ana çıkış noktamız olan “Eğitim” ile ilişkili olduğunu söylemek yanlış olmaz.

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve yaşam var olduğu sürece var olacağını bildiğimiz eğitim, insanın bahsedilen özelliklere sahip olması ve mükemmelleşmesi adına gerekli en önemli faktördür. Evet eğitim ile insanın yaşam kalitesini artırılması, davranış kazandırılması ve bu kazanımları doğru yönde kullanarak kendisine ve bulunduğu topluma fayda sağlaması söz konusudur. Bizler bu faydanın oluşması adına insanın davranışlarının da eğitim kadar önemli olduğunu düşünmekteyiz. İnsan davranışları denince akla psikoloji bilimi gelmektedir.

Psikoloji İnsan davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesi, bunları etkileyen etmenlerin tanımlanması ve nedenlerinin açıklanması olarak tanımlanmaktadır (Gerrig & Zimbardo, 2012). Psikoloji biliminin tıpkı eğitim gibi insanın yaşamına olumlu dokunuşlar yapabilecek ve yaşam kalitesini artırabilecek bir yapısının olduğu şüphesizdir. Etkili iletişim, ruh sağlığı, doğru davranış ve öğrenme yaşam kalitesini artırabilecek pek çok konudan bazılarıdır.

Konulara bakıldığında eğitim ve psikolojinin insana dair dokunuşları birlikte daha etkili yapabilecek özellikler içeren disiplinler olduğu söylenebilir. Düş’ün Ailesi olarak “Biz” insana ve insanlığa katkı sağlama çalışmalarımızı zenginleştirmek üzere; çalışma alanı insan davranışları olan psikoloji bilimi ile çalışma alanı insana davranış kazandırma olan eğitim bilimlerini bir araya getirme kararı aldık. Bu kapsamda ailemizin yeni üyesi olan “Düş’ün Psikoloji”, alanın gerektirdiği araştırmalar, eğitimler, bilinçlendirme etkinlikleri, danışmanlıklar, terapiler vb. pek çok konu ile toplumumuzun hizmetindedir.

Bu türden mekanlar için en önemli konu kabul ve güvendir. Bu ikisi gerçekleştiğinde birey ve topluma fayda sağlanabilecektir. Bu anlamda; Nitelikli ve samimi olarak yürüteceğimiz faaliyetler ile toplumda güven kazanmayı, psikolojik rahatsızlıklarda herkesin rahatlıkla tercih edebileceği bir mekân olmayı, eğitim, araştırma, sosyal sorumluluk projeleri vb. etkinlikler ile bilime katkı sağlamayı amaçlamaktayız. 

Yukarıda açıklananlar doğrultusunda yeni oluşumumuzu da göz önüne alarak “Biz kimiz?” sorusunun cevabını tekrar verecek olursak; biz kendimizi “eğitim ve psikoloji disiplinleri bilimsel esasları doğrultusunda çeşitli etkinlikler planlayarak insana ve içinde bulunduğu topluma katkı sağlamayı amaçlayan bir kurum” olarak tanımlamaktayız. Alanında uzman, kendini geliştiren, araştırmaya açık ve kurum prensibimiz olan “İnsana ve İnsanlığa Katkı” düşüncesini benimsemiş ekibimiz ile amacımıza yönelik çalışmalar planlamaktayız. Bu amacımıza ulaşmada belirlediğimiz hedeflerimizden kısaca bahsedecek olursak;

 • Psikoloji bilimi güncel bilgileri doğrultusunda ihtiyaç duyan tüm bireylere danışmanlık hizmeti sunmak,
 • Psikoloji bilimi esasları doğrultusunda yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin olarak bu türden kurumlar ile iletişim kurmada yaşanan sorunlar ve olumsuz toplumsal algının düzeltilmesine katkı sağlamak,
 • Toplumun her kesiminde ihtiyaç duyulan ancak maddi yetersizlikler, farkında olmama, gerekli görmeme vb. sebepler ile bu tür kurumlardan yararlanamayan bireylerin hedef kitle olarak kabul etmek ve faydalanabilmeleri adına çeşitli organizasyonlar düzenlemek,
 • Eğitim kurumlarında yürütülen etkinliklerin desteklenmesi ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi adına çalışmalar yürütmek, istenmeyen davranış sergileyen öğrenciler ile etkili bireysel programlar düzenlemek,
 • Yürütülen tüm çalışmalara ilişkin olarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iletişim sağlamak ve eşgüdüm halinde faaliyetler yürütmek,
 • Kişisel ve kurumsal gelişim adına gerekli eğitim etkinlikleri organize etmek ve belgelendirmek,
 • Düşünme becerilerinin öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik eğitimler vermek ve bu konuda toplumsal farkındalık oluşmasına katkı sağlamak,
 • Evlenme öncesi bilinçlendirme ve evlilik sonrası yaşama ilişkin aile ve çocuk yetiştirme konularında etkin projeler üretmek, yürürlüğe koymak ve somut çalışmalar yapmak,
 • Çeşitli alanlarda ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sosyal projeler yürüterek, seçilen proje konularına ilişkin toplumda farkındalık oluşturmak,
 • Toplumsal sorunlara ilişkin ihtiyaç analizleri yapmak, bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda faaliyetler planlamak,
 • Etik kuralları göz ardı edilmeksizin çeşitli bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmaları bilimsel ortamlarda yayımlamak ve araştırma sonuçlarından toplumun faydasına sunmak,
 • Oluşturulan alternatif terapi merkezinde ihtiyaç duyanlara literatürde yer alan ve yaygın uygulamalara sahip tedavi hizmetleri sunmak,
 • Kurulan oyun merkezinde çocuklara yönelik her türlü teşhis, terapi, tedavi, kişisel gelişim vb. amaçlı hizmetler sunmak,
 • Öncelikle önleme çalışmaları olmak üzere, dijital bağımlılık dahil her türlü bağımlılık sorunlarının çözümüne yönelik olarak etkili hizmet sunmak,
 • Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet algılaması, yeti kaybı yaşayan bireylerimiz, vb. toplumsal problemlere ilişkin projeler üretmek, yürürlüğe koymak ve somut çalışmalar yapmak

SİZİ ARAYALIM
X RANDEVU TALEP FORMU