Kimlik Karmaşası, Kişilik Gelişimi ve Kimlik Bunalımı

img

Başta çocuklar olmak üzere insanlarda benlik ve kişiliğin oluşumu, bir çok deneme ve yanılmadan, farklı tecrübeler yaşanılmasından ve hayatta karşılaşılan zor engellerin aşılmasından sonra ancak şekillenir. Bu yazımızda genelde bir birine yakın olarak kullanılan kimlik ve kişilik kavramları ile bu kavramlarla ilişkili olan kimlik bunalımı, kimlik karmaşası ve kişilik gelişimi konularını açıklamaya çalışacağız.

Kimlik Bunalımı ve Kimlik Karmaşası

Kimlik bunalımı, ergenlik döneminde ortaya çıkan özellikle ruhsal çalkantılı durumu tasvir etmek için kullanılan bir terimdir. Kimlik karmaşası ise yaşadığımız çağın belirsizliğinin, çalkantısının, bocalamasının özellikle genç ve ergen üzerinde devam etmesi, toplumla ciddi uyumsuzluğun ortaya çıkması ve bunun neticesinde ise bireyin bir kimlik oluşturulamaması durumudur.

Kimi gençte ergenlik dönemi belli belirsiz geçerken, kimi ergenlerin hareketleri değişir, çelişkili davranışlar gösterir, ne yapacağını tam bilmeden bir bocalama dönemi geçirirler. Bu çağın sonunda durulurlar; ve kendine özgü bir kimlikleri gelişir. Söz konusu bocalama dönemine kimlik bunalımı olarak ifade edilir. Bu durum kimlik karmaşasından farklıdır, bir hastalık değildir.

Ergenlik döneminde benlik güçsüzleşir. Bir yandan alt benliğin, bir yanda da dış çevrenin baskısı altında kalır. İçten gelen bilinç dışı dürtüler benliği zorlar. Benliğin oluşumu, bir çok deneme ve yanılmadan, bir çok engeller aşıldıktan sonra gerçekleşir.

Çocuk öncelikle anne baba ile özdeşimler kurarak kimlik geliştirir. Ergenlikte başka özdeşimler kurulur. Daha sonra hepsi birlikte değerlendirilir, bir süzgeçten geçirilir, bir bölümü yadsınır, bir bölümü benimsenir ve yeni özdeşimler kurulur.Bu dönemde ortaya çıkan çalkantılı durum kimlik bunalımı olarak tanımlanır.

Kişilik Gelişimi

Bu çağ aynı zamanda kimlik duygusunun da geliştiği dönemdir. Kimlik duygusu açık denizde giden bir gemiye yol gösteren pusula gibidir. Erikson’ a göre insan belli değerleri ve gelenekleri olan bir kültür içinde yaşar, hem de bu kültürü kendi içinde yaşatır. Bu belli bir yere bağlanma ve belli bir yere ait olma duygusudur.

Kimlik duygusu oluşunca kişi kendisini hem özerk bir kişi olarak görür, hem de değer verdiği çevresinde benimsediği ve onaylandığını duyar.

Erikson gençlik çağının bocalamasını bir hastalık olarak değil olağan bir bunalım olarak niteler. Bu bireylerin kendi kimliğini arayış bunalımıdır.

Bir görüşe göre de gençlik çağında tüm kişilik gelişimi dönemleri yeni baştan yaşanır. Genç edindiği olumlu olumsuz nitelikleri yeniden sergileyerek harmanlar. Bunu yapamayan genç ana baba özdeşimi ile yetinir, gelişmesi durur. Kişiliğin kemikleşmesi söz konusu olur.

Anna Freud'a göre bu çağın uyumsuzluğu bir sağlık belirtisi sayılmalıdır. Çok uyumlu görünen gençlere olgun kişiler değil, kimlik arayışından korkan, bunu göze alamayan kişiler olarak bakmak gerekir. Bu gençler uyumsuzluklarını geleceğe saklarlar.

Kimlik Karmaşası ve Kişilik Gelişimi başta olmak üzere Çocuk ve Ergen Terapisi konularında ücretsiz ön danışmanlık için lütfen https://www.dusunpsikoloji.com/iletisim sayfasını ziyaret ediniz.

Kimlik Bunalımı ve Ergenlik Dönemi

kimlik karmasasi

Ergenlik dönemindeki genç kendisini kanıtlamaya çalışır, büyüklere kafa tutar, onları beğenmez ve geri kafalı olmakla suçlar, arkadaşları ile sigara alkol gibi maddeleri dener, onların giyimlerine davranışlarına özenir, eve geç gelir, bana karışamazsınız der, özgür olmak ister, aynı zamanda da işlerini anne babasına yaptırmak ister, dağınık ve düzensiz olabilir, karşı cinse olan ilgisi artar, derslerini aksatabilir, dalgın ve düşünceli olabilir, hızlı fiziksel gelişme nedeni ile sakarlıklar gösterebilir. Uygun bir aile ortamı ve çevrede bu dengesizlikler yavaş yavaş söner ve genç durulur.

Kimi gençte kimlik bunalımı ağır geçer ve çok uzar. Gençlik çağının çalkantısını, belirsizliğini ve bocalamasını atlatamaz. Ne istediklerini bilmezler, karar veremez, seçim yapamazlar. Bu gençlerin yaşadıkları durum kimlik karmaşası ile ifade edilir.

Erikson kimlik karmaşasını şöyle tanımlar;

İnsanlara yaklaşma ve sıkı ilişkiler kurmada başarısızlık gösterir, bunun sonucunda yalnızlık çekerler. Uygun olmayan rastgele kişilerle arkadaşlık kurarlar. Çalışmama kendini bir işe verememe belirgindir. Yarışmadan kaçar ve yeteneklerine uymayan işlerde kendini tüketir. Ailenin ve toplumun onaylamadığı rollere girer, ters yada olumsuz kimliğe bürünür, zaman kavramları belirsizdir; zamanın bir değişme getireceğine inançları yoktur.

Bu gençler kimlik kargaşasından kurtulmak için değişik yollara başvururlar. Dış ülkelere göçerler, uyruk değiştirirler, bir meslek seçemezler; bu nedenle sık sık iş ve meslek değiştirirler, bir amaçları yoktur, ne yapacaklarını bilemezler; bu nedenle günü birlik yaşarlar, bir çok maceraya atılırlar. Bu şekilde kendilerine bir kimlik bulmaya çalışırlar.

Siz de çocuğunuzda kimlik bunalımı ve kimlik karmaşası belirtilerinden şüpheleniyorsanız psikolojik test ve psikolojik danışmanlık için lütfen https://www.dusunpsikoloji.com adresini ziyaret ediniz.

SİZİ ARAYALIM
X RANDEVU TALEP FORMU